Clean Bench

nr kat. E0299

Gotowy do użycia roztwór usuwający DNA, RNA, DNazy, RNazy, bakterie, wirusy, fagi oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni roboczych, które mogą zaburzać wyniki podczas pracy w laboratorium biologii molekularnej, czy mikrobiologicznym.