SARS-CoV-2 qRT-PCR Detection KIT

nr kat. E0430

SARS-CoV-2 qRT-PCR Detection KIT jest przeznaczony do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 w próbkach od pacjentów z objawami zakażenia COVID-19. Oczyszczony materiał genetyczny wirusa z wymazów z gardzieli, noso-gardzieli, śliny itp. jest amplifikowany za pomocą real-time RT-PCR i wykrywany przy pomocy sond specyficznych dla SARS-CoV-2, znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi. Identyfikacja wirusa następuje na podstawie silnie konserwowanych rejonów w genach ORF1ab i NP charakterystycznych dla SARS-CoV-2. Dodatkowo zestaw zawiera startery specyficzne dla ludzkiego genu ACTB (gen kodujący beta-aktynę), co pozwala zweryfikować jednocześnie prawidłowość pobranego wymazu i jakość oczyszczania RNA. Test spełnia wymagania zawarte w Rekomendacji WHO „Laboratory testing for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in suspected human cases” z 2 marca 2020 roku. Zestaw nie wykazuje reakcji krzyżowych wobec innych mikroorganizmów wywołujących choroby układu oddechowego.