SARS-CoV-2 Blue-LAMP Detection KIT

nr kat. E0460

SARS-CoV-2 Blue-LAMP Detection KITjest przeznaczony do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 w próbkach od pacjentów z objawami zakażenia COVID-19. Oczyszczony materiał genetyczny wirusa z wymazów z gardzieli, noso-gardzieli, śliny itp. jest amplifikowany za pomocą reakcji LAMP –izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych i wykrywany kolorymetrycznie, poprzez zmianę koloru reakcji z bezbarwnej na niebieską. Identyfikacja wirusa następuje na podstawie amplifikacji silnie konserwowanego rejonu w genie ORF1ab charakterystycznego dla SARS-CoV-2. Dodatkowo zestaw zawiera kontrolę specyficzną dla ludzkiego genu ACTB (gen kodujący beta-aktynę), co pozwala zweryfikować jednocześnie prawidłowość pobranego wymazu i jakość oczyszczanego RNA, oraz kontrolę pozytywną reakcji do sekwencji faga Lambda, która pozwala na potwierdzenie poprawności wykonania testu. Zestaw nie wykazuje reakcji krzyżowych wobec innych mikroorganizmów wywołujących choroby układu oddechowego.