Mung Bean Nuclease

nr kat. E1190

Nukleaza Mung Bean jest nukleazą pochodzącą z kiełków fasoli mung, która usuwa nukleotydy z jednoniciowego DNA (ssDNA) i RNA. Enzym degraduje jednoniciowy DNA lub RNA do 5′-monofosforanów nukleozydów, ale nie trawi dwuniciowego DNA, dwuniciowego RNA ani hybryd DNA/RNA. Enzym usuwa wystające końce w dsDNA, co daje ligowalne tępe końce. Degraduje struktury spinki do włosów (ang. hairpin) podczas syntezy cDNA. Dla swojej aktywności wymaga jonów Zn2+ .