TEV Protease

cat. no. E4310

Proteaza cysteinowa pochodząca z wirusa TEV (Tobacco Etch Virus) jest stosowana do usuwania znaczników powinowactwa z białek fuzyjnych w warunkach przyjaznych białkom docelowym. TEV jest proteazą cysteinową, która specyficznie rozpoznaje i rozszczepia liniowy epitop o ogólnej sekwencji E-X-X-Y-X-Q- (G/S)(2-5) (gdzie X oznacza dowolny aminokwas) (2-5). Rozszczepienie następuje między Q a G/S. Najczęstszą sekwencją jest ENLYFQG lub ENLYFQS”. Opracowana genetycznie pod kątem odporności na autolizę, a także w celu poprawy aktywności i wydajności.