Elektroniczny System Zamówień

W trosce o Państwa wygodę dokonywania zakupów uruchomiliśmy dodatkowy kanał składania zamówień. Zamówienia na produkty EURx można składać:

 • za pośrednictwem fax pod numerem 58 341 7423
 • za pośrednictwem poczty e-mail (sales@eurx.com.pl)
 • listem zwykłym lub poleconym (ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk)
 • za pośrednictwem elektronicznego systemu zamówień – EURx online orders.
 1. EURx online orders – nie jest sklepem internetowym. Podczas składania zamówienia nie zostaje zawarta z Państwem umowa sprzedaży.
 2. EURx online orders umożliwia dokonanie wyboru spośród naszej oferty interesującego Państwa produktu i zamówienia go drogą elektroniczną.
 3. W celu złożenia zamówienia należy wejść do systemu (eurx.com.pl/konto/logowanie/).
  1. Podczas pierwszego wejścia dokonacie Państwo rejestracji swojego konta EURx online orders. Rejestracja polega na stworzeniu konta z unikalnym loginem użytkownika (jako loginu mogą Państwo użyć również własnego adresu email) i hasłem. Wyboru hasła dokonujecie Państwo samodzielnie. Hasło musi się składać z liter i cyfr oraz mieć długość minimum 8 znaków. Proces rejestracji konta zostanie potwierdzony za pośrednictwem wiadomości email automatycznie generowanej i wysłanej przez EURx online orders na wskazany przez Państwa adres email. Wiadomość zawiera unikalny link autoryzacyjny na który należy przejść aby aktywować konto użytkownika.
  2. Niemożliwe jest złożenie zamówienia bez rejestracji i aktywacji konta w systemie.
  3. EURx online orders umożliwia Państwu zapisanie danych Płatnika/-ów, adresu/-ów dostawy, danych kontaktowych jak i podgląd historii zamówień.
  4. Ceny produktów widoczne po wejściu do systemu są cenami netto.
  5. Po wybraniu interesującego Państwa produktu i umieszczenia go w koszyku przechodzicie Państwo do podglądu zamówienia. Podgląd zamówienia dostarcza Państwu dodatkowe informacje dotyczące wybranego produktu (nazwa, numer katalogowy, wielkość opakowania), ceny netto, stawki VAT i ceny brutto. Na tym etapie składania zamówienia możecie Państwo dowolnie modyfikować koszyk (dodawać nowe produkty, usuwać produkty, zmieniać ilość).
  6. Ostateczne zaakceptowanie koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie” przenosi Państwa do ekranu, który umożliwia wybranie danych płatnika, odbiorcy, adresu dostawy, a także pozostawienia krótkiej informacji dodatkowej dla naszego Działu Sprzedaży. Naciśnięcie przycisku “Przejdź do podsumowania” przenosi do ekranu podsumowującego zamówienie na którym możecie Państwo zweryfikować wszystkie wprowadzone informacje czy są zgodne z oczekiwaniami. Na tym ekranie konieczne będzie również zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi zamówienia. Ostateczne naciśnięcie przycisku „potwierdź złożenie zamówienia” wysyła wiadomość z informacją o zamówieniu do naszego Działu Sprzedaży, jak również generowane jest potwierdzenie złożenia zamówienia, które wysyłane jest na Państwa adres email. Na tym etapie zamówienie posiada status „złożone” i do czasu jego zatwierdzenia może być w każdej chwili przez Państwa anulowane w systemie.
  7. Państwa zamówienie jest następnie sprawdzane i rejestrowane przez nasz Dział Sprzedaży. Podczas rejestracji zamówienia otrzymuje ono unikalny numer i wysyłana jest do Państwa wiadomość email informująca o przyjęciu zamówienia do realizacji (status „w przygotowaniu”). Od tego momentu anulowanie lub modyfikacja zamówienia możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach (prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny).
  8. Etap przygotowania zamówienia do wysyłki zajmuje nam zwykle 2-4 dni roboczych. Nasze produkty wysyłamy za pośrednictwem renomowanych firm kurierskich (FedEx, UPS, DPD, DHL), właściwie oznaczone i zabezpieczone na czas transportu. Do przesyłki dołączona jest faktura, zawierająca obok ceny zamówionych przez Państwo produktów koszty transportu i przygotowania przesyłki. Koszty transportu nie są stałe, zależą od firmy kurierskiej, a także wielkości i wagi przesyłki. Państwa zamówienie powinno być dostarczone na wskazany adres kolejnego dnia do godz. 16.00. Zamówienie przygotowane do wysyłki zostaje zarejestrowane w systemie EURx orders online i informacja o numerze listu przewozowego zostaje wysłana do Państwa pocztą elektroniczną (status „wysłane”). Od tego momentu wyłączona jest możliwość anulowania lub modyfikacji zamówienia.
  9. Podczas odbioru zamówienia prosimy zwrócić szczególną uwagę na opakowanie przesyłki. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania, prosimy o niezwłoczne zwrócenie uwagi kuriera i sporządzenie stosownego protokołu, jak również poinformowanie nas o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości email na adres sales@eurx.com.pl.
  10. W ramach konta w systemie EURx online orders możecie Państwo wysłać zapytanie do naszego Działu Sprzedaży dotyczące konkretnego produktu (sprawdzić jego dostępność, poznać dokładny czas realizacji etc.). W tym celu prosimy skorzystać z przycisku „zapytaj”.
 4. W przypadku nieodnalezienia w systemie interesującego Państwa produktu – bardzo prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi luz z Działem Sprzedaży pod adresem sales@eurx.com.pl. Niektóre produkty dostępne są również w niestandardowych opakowaniach czy stężeniach, natomiast takiej informacji nie znajdziecie Państwo w EURx online orders.
 5. Dokładamy wszelkich starań aby EURx orders online działał jak najlepiej, jeżeli jednak w trakcie korzystania zauważycie Państwo jakieś niedogodności lub błędy – bardzo prosimy o kontakt pod adresem sales@eurx.com.pl.
 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową (otrzymaliście Państwo inny produkt od zamówionego lub produkt nie posiada cech wymienionych w ulotce) bardzo prosimy o złożenie reklamacji poprzez wysłanie wiadomości email na adres sales@eurx.com.pl. Państwa wiadomość winna zawierać wszelkie niezbędne informacje pozwalające nam niezwłocznie rozpatrzyć reklamację (np. zdjęcia z szczegółowym opisem eksperymentów, porównanie z podobnym produktem etc.). Wszystkie Państwa reklamacje staramy się rozpatrzeć w przeciągu 5 dni roboczych.