RNase-free water (DEPC treated)

nr kat. E0210

Traktowana DEPC woda wolna od nukleaz jest idealna do użycia we wszystkich pracach związanych z RNA. Jest to woda o wysokiej czystości molekularnej, potraktowana pirydylanem dietylu (DEPC). Produkt jest podwójnie autoklawowany, w celu neutralizacji DEPC.