PCR water (Molecular Biology Grade)

nr kat. E0211

Woda ultraczysta, dejonizowana i sterylna. Proces oczyszczania tego produktu obejmuje ciągłą dejonizację, odwróconą osmozę, naświetlanie UV, filtrację, a następnie sterylizację w autoklawie. Nadaje się do użycia w konwencjonalnych PCR, RT-PCR, qPCR, syntezie cDNA, sekwencjonowaniu oraz w innych powszechnie stosowanych technikach laboratoryjnych.