Nuclease-free water, not DEPC treated (Molecular Biology Grade)

nr kat. E0212

Ultraczysta, dejonizowana, sterylna woda, wolna od nukleaz. Nadaje się do wszystkich technik związanych z DNA, stosowanych w biologii molekularnej. Idealny do bardzo czułych reakcji wykrywania, takich jak PCR i PCR w czasie rzeczywistym.