50 x TAE (Molecular Biology Grade)

nr kat. E0220

Bufor 50 x TAE jest sterylnie filtrowanym roztworem 2 M octanu Tris i 50 mM EDTA. Bufor TAE jest najczęściej stosowanym buforem do elektroforezy DNA w żelu agarozowym.