0.5 M EDTA pH 8.0 (Molecular Biology Grade)

nr kat. E0240

Ultraczysty, sterylny roztwór 0.5 M EDTA o pH 8.0 (Na2EDTA·2H2O rozpuszczony w ultraczystej, dejonizowanej wodzie) do zastosowań w biochemii oraz biologii molekularnej, gdy wymagana jest obecność chelatora dwuwartościowych jonów metali. Wolny od nukleaz.