1 x TE pH 8.0 (Molecular Biology Grade)

nr kat. E0250

Bufor TE stosowany jest do elucji i przechowywania kwasów nukleinowych po izolacji.

Skład:
10 mM Tris-HCl (pH 8.0)
1 mM EDTA·

Kontrola jakości:
Brak nukleaz.