5 x TG Buffer

nr kat. E0254

Bufor Tris-glycine (TG), jest powszechnie stosowanym buforem w elektroforezie natywnej i gradientowej białek w żelach poliakrylamidowych. Żele z buforem TG pozwalają na rozdział białek według wielkości. Jednak bardzo małe białka i peptydy nie są dobrze rozdzielane z powodu interferencji z czołem glicyna/pH elektroforezy. Bufor TG stosuje się również do przygotowania buforu transferowego Tris-glicyna/20% metanol, który jest najczęściej stosowanym buforem do przenoszenia białek w czasie tak zwanych mokrych transferów (ang. wet blot transfers).