6 x Loading Buffer BLUE

nr kat. E0260

6 x Loading Buffer BLUE pozwala na łatwe nanoszenie próbek DNA na żele agarozowe lub poliakrylamidowe oraz na śledzenie migracji DNA w czasie elektroforezy. Bufor zawiera glicerol, EDTA, ksylencyjanol i błękit bromofenolowy. Glicerol zwiększa gęstość próbki co ułatwienia jej nanoszenie na żel. EDTA inhibuje metalo-zależne nukleazy.