6 x Loading Buffer GREEN

nr kat. E0262

6 x Loading Buffer GREEN pozwala na łatwe nanoszenie próbek DNA na żele agarozowe lub poliakrylamidowe oraz na śledzenie migracji DNA w czasie elektroforezy. Bufor zawiera glicerol, EDTA, ksylencyjanol i EURx YELLOW. Glicerol zwiększa gęstość próbki co ułatwienia jej nanoszenie na żel. EDTA inhibuje metalo-zależne nukleazy.