6 x Loading Buffer YELLOW

nr kat. E0263

6 x Loading Buffer YELLOW pozwala na łatwe nanoszenie próbek DNA na żele agarozowe lub poliakrylamidowe oraz na śledzenie migracji DNA w czasie elektroforezy. Bufor zawiera glicerol, EDTA i EURx Yellow. Glicerol zwiększa gęstość próbki co ułatwienia jej nanoszenie na żel. EDTA inhibuje metalo-zależne nukleazy.