4 x Protein Loading Buffer

nr kat. E0268

Barwnik (4 x stężony), pozwalający na łatwe nanoszenie próbek białkowych na żele poliakrylamidowe oraz śledzenie postępu rozdziału w czasie elektroforezy (błękit bromofenolowy migruje wraz z czołem próbki). SDS obecny w buforze powoduje denaturację białek oraz nadanie im ładunku ujemnego. Glicerol zwiększa gęstość próbek, ułatwiając nanoszenie ich na żel.