4 x Protein Loading Buffer Plus

nr kat. E0269

Barwnik (4 x stężony), pozwalający na łatwe nanoszenie próbek białkowych na żele poliakrylamidowe (SDS-PAGE) oraz śledzenie postępu rozdziału w czasie elektroforezy (błękit bromofenolowy migruje wraz z czołem próbki). SDS obecny w buforze powoduje denaturację białek oraz nadanie im ładunku ujemnego. Dodatek 2-merkaptoetanolu odpowiada za redukcję mostków disiarczkowych. Glicerol zwiększa gęstość próbek, ułatwiając nakładanie ich na żel.