1 M Tris-HCl pH 7.5 (Molecular Biology Grade)

nr kat. E0272

Bufor Tris-HCl znajduje zastosowanie w biochemii i w biologii molekularnej jako składnik wielu roztworów buforowych, takich jak TAE, TBE, TE. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i jest stosowany w zakresie pH 6,8–8,8. Bufory Tris-HCl pomagają utrzymać odpowiednie pH w roztworach, eliminując konieczność pracy z silnymi kwasami lub zasadami.