1 x PBS without magnesium and calcium

nr kat. E0282

PBS to sterylny, izotoniczny roztwór soli, bez dodatku chlorku wapnia i chlorku magnezu. Jest on stosowany w technikach związanych z hodowlą komórek ssaków. Wapń i magnez ułatwiają wiązanie i agregację komórek. PBS bez tych jonów można stosować do mycia i płukania zawieszonych komórek.