Extraction Buffer (CTAB based)

nr kat. E0290

Roztwór lizujący z CTAB do tkanek roślinnych (pH 8.0).
CTAB jest detergentem zdolnym do selektywnego kompleksowania DNA w obecności NaCl w stężeniu powyżej 0.7 M. Jednocześnie degraduje białka i ściany komórkowe tkanek roślinnych, umożliwiając wydajne oddzielenie DNA od polisacharydów (1).

Skład:
CTAB 20.00 g/L (2% w/v)
EDTA · Na2 · 2H2O 7.44 g/L (20 mM)
NaCl 81.82 g/L (1.4 M)
Tris (ultraczysty) 12.11 g/L (100 mM)

Kontrola jakości:
Nie zawiera nukleaz.