Lyse Buffer PVP

nr kat. E0291

Lyse Buffer PVP to odczynnik do lizy tkanek u gatunków roślin, szczególnie bogatych w związku fenolowe i polisacharydy oraz tkanki zdrewniałe. Zawiera w składzie poliwinylopirolidon (PVP) usuwający problematyczne inhibitory reakcji enzymatycznych i poprawia wydajność PCR. W zestawach Universal DNA/RNA/Protein Purification Kit nr kat. E3597 i Universal RNA Purification Kit nr kat. E3598 uniwersalne bufory do lizy tkanek roślinnych bywają niewystarczające do izolacji kwasów nukleinowych z tkanek bogatych w związki fenolowe. Przy problemach z uzyskaniem produktów analiz PCR/RT-PCR ze szczególnie problematycznych gatunków roślin lub podczas stresu biotycznego/abiotycznego, polecamy zastąpienie buforów do lizy przez Lyse Buffer PVP zgodnie z instrukcją zamieszczoną do każdego z zestawów. Lyse Buffer PVP jest tworzony na bazie wody wolnej od RNaz i DNaz (DEPC treated).