High Resolution Agarose (Molecular Biology Grade)

nr kat. E0302

Agaroza wysokorozdzielcza, charakteryzuje się pośrednią wartością punktu topnienia i żelowania w porównaniu do agarozy klasycznej i agarozy niskotopliwej. Z uwagi na wysokie parametry siły żelu może być stosowana do rozdziału krótkich fragmentów DNA i RNA (od 20 do 800 par zasad długości), zapewniając wysoką rozdzielczość, doskonałą przejrzystość i niski stopień zabarwienia tła, w szczególności podczas barwienia bromkiem etydyny i SYBR Green.

Polecane zastosowania: elektroforeza preparatywna i analityczna krótkich fragmentów DNA i RNA, izolacja DNA i RNA z żelu, rozdział produktów PCR, analiza AMPFLP, STR, powtórzeń tri- i tetranukleotydowych.