Low Melting Agarose (Molecular Biology Grade)

nr kat. E0303

Agaroza niskotopliwa, charakteryzuje się obniżonym punktem topnienia i żelowania w stosunku do klasycznej agarozy. Z uwagi na doskonałe właściwości rozdzielające, jak i wysoki stopień przejrzystości, może być stosowana do rozdziału fragmentów DNA i RNA większych niż 1000 par zasad, a następnie do ich wydajnej i szybkiej izolacji. Z uwagi na niską temperaturę topnienia, agaroza niskotopliwa jest idealna do wszelkich typów reakcji prowadzonych bezpośrednio w stopionym żelu, bez konieczności dodatkowej izolacji kwasów nukleinowych po rozdziale elektroforetycznym.

Polecane zastosowania: elektroforeza preparatywna i analityczna kwasów nukleinowych, izolacja DNA i RNA z żelu, rozdział produktów PCR, przeprowadzane bezpośrednio w stopionym żelu agarozowym reakcje trawienia endonukleazami restrykcyjnymi, modyfikacji DNA, ligacji, transformacji i transfekcji, blottingu.