RNA Storage

nr kat. E0308

Bufor RNA Storage to 1 mM cytrynian sodu o pH 6.4 na bazie wolnej od nukleaz wody, traktowanej DEPC. Bufor stosowany jest do rozpuszczania i długoterminowego przechowywania RNA po precypitacji np. po izolacji RNA z użyciem rozpuszczalników organicznych jak RNA Extracol (nr kat. E3700). RNA stabilizowane jest w roztworze przez niskie pH (6.4) zapobiegające hydrolizie kwasów nukleinowych oraz przez obecność cytrynianu sodu chelatującego jony metali i hamującego aktywności RNaz i DNaz. RNA przechowywane w RNA Storage może być bezpośrednio użyte do reakcji odwrotnej transkrypcji, RT-qPCR i innych.

 

Bufor RNA Storage rekomendowany jest do rozpuszczania i długoterminowego przechowywania RNA. RNA stabilizowane jest w roztworze przez niskie pH (6.4) zapobiegające hydrolizie kwasów nukleinowych oraz przez obecność cytrynianu sodu chelatującego jony metali i hamującego aktywności RNaz i DNaz. RNA przechowywane w temperaturze -80 °C w buforze RNA Storage jest stabilniejsze niż przechowywane w wodzie DEPC (RNase-free water).

Ryc. 1. RNA po 2 miesiącach przechowywania w temp. +4 °C na żelu agarozowym. Ryc. 2. RT-qPCR na matrycy RNA po 2 miesiącach przechowywania w temp. +4 °C.

Celem porównania stabilności RNA w buforze RNA Storage i wodzie DEPC, próbki przechowywano w niesprzyjających warunkach, a następnie sprawdzono poziom ekspresji genów.

RNA z wątroby świńskiej zostało oczyszczone za pomocą mieszaniny RNA Extracol (nr kat. E3700) i rozpuszczone w roztworze RNA Storage (nr kat. E0308) lub RNase-free water (DEPC treated) (nr kat. E0210). Następnie, aby przyspieszyć proces degradacji, RNA było przechowywane w niesprzyjających stabilności warunkach w lodówce (+4 °C) przez okres 2 miesięcy. Po tym czasie RNA poddano odwrotnej transkrypcji zestawem smART First Strand cDNA Synthesis kit (nr kat. E0804) z wykorzystaniem starterów oligo(dT)20. Tak uzyskane cDNA wykorzystano do reakcji qPCR z Fast SG qPCR Master Mix (2x) (nr kat. E0411). Na ryc. 2 pokazano wykres fluorescencji SYBR Green próbek przechowywanych w RNA Storage i RNase-free water. Różnica w poziomie transkrypcji genów wskazuje na to, że cząsteczki RNA przechowywane w buforze RNA Storage są bardziej odporne na degradację.