RNA Storage

nr kat. E0308

Bufor RNA Storage to 1 mM cytrynian sodu o pH 6.4 na bazie wolnej od nukleaz wody, traktowanej DEPC. Bufor stosowany jest do rozpuszczania i długoterminowego przechowywania RNA po precypitacji np. po izolacji RNA z użyciem rozpuszczalników organicznych jak RNA Extracol (nr kat. E3700). RNA stabilizowane jest w roztworze przez niskie pH (6.4) zapobiegające hydrolizie kwasów nukleinowych oraz przez obecność cytrynianu sodu chelatującego jony metali i hamującego aktywności RNaz i DNaz. RNA przechowywane w RNA Storage może być bezpośrednio użyte do reakcji odwrotnej transkrypcji, RT-qPCR i innych.

RNA zawieszone w RNA Storage powinno być przechowywane w temperaturze  -80°C.