Lyse CT buffer

nr kat. E0324

Roztwór lizujący do tkanek roślinnych bogatych w polisacharydy.

Bufor do zestawu E3595.