AFR01

nr kat. E0328

Odczynnik redukujący pianę do roztworów lizujących EURx.

Odczynnik AFR01 może być stosowany w procedurach izolacji DNA lub RNA w celu redukcji objętości piany powstającej na etapie lizy. W wielu przypadkach pierwszym etapem izolacji DNA lub RNA jest rozdrobnienie i homogenizacja próbki. Przeprowadza się ją w specjalnie skomponowanych buforach lizujących, wspomagających rozpad komponentów komórkowych. Roztwory te, bogate w detergenty, powodują znaczne spienienie mieszaniny homogenizacyjnej. Widoczne jest to zwłaszcza podczas użycia homogenizatorów mechanicznych bądź wytrząsania próbek z różnego rodzaju kulkami rozdrabniającymi.