SG/ROX onTaq qPCR Master Mix (2x)

nr kat. E0407

Opis:

  • SG/ROX onTaq qPCR Master Mix (2x) to uniwersalne rozwiązanie do ilościowej reakcji Real-Time PCR i dwuetapowej reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym. Może być stosowane w większości dostępnych termocyklerów PCR, niezależnie od wymagań dotyczących barwnika referencyjnego ROX .
  • Master Mix zawiera polimerazę DNA OnTaq, zoptymalizowany bufor reakcyjny, dNTP (dTTP jest częściowo zastąpiony dUTP), barwnik SYBR Green I i pasywny barwnik referencyjny ROX.
  • SYBR Green I umożliwia analizę DNA bez konieczności syntezy drogich znakowanych sond specyficznych dla danej sekwencji.
  • Polimeraza DNA onTaq jest zmodyfikowanym enzymem typu „Hot Start”, który jest nieaktywny w umiarkowanych temperaturach i umożliwia przygotowanie reakcji PCR w temperaturze pokojowej.
  • Aktywność polimerazy jest przywracana podczas wstępnej 10-minutowej denaturacji w 95°C.
  • Zastosowanie polimerazy typu „Hot Start” pozwala na zwiększenie swoistości PCR, czułości i wydajności w porównaniu z tradycyjną metodą składania reakcji PCR.
  • SYBR Green I to barwnik fluorescencyjny, który po związaniu z dwuniciowym DNA emituje sygnał fluorescencyjny. Maksymalne wzbudzenie i emisję sygnału SYBR Green I wynoszą odpowiednio 494 nm i 521 nm. Wartości te są kompatybilne z dowolnym termocyklerem przeznaczonym do reakcji PCR w czasie rzeczywistym.
  • SG/ROX onTaq qPCR Master Mix (2x) zawiera dUTP, który częściowo zastępuje dTTP. Umożliwia opcjonalne zastosowanie uracyl-N-glikozylazy (UNG), aby zapobiec zanieczyszczeniom między reakcjami. UNG usuwa uracyl z wszelkich zanieczyszczonych amplikonów zawierających dU, pozostawiając miejsca pozbawione zasad, czyniąc cząsteczki DNA podatnymi na hydrolizę podczas początkowego etapu denaturacji.
  • Pasywny barwnik referencyjny ROX zawarty w mieszance wzorcowej umożliwia normalizację fluorescencji w niektórych cyklerach. Zastosowanie barwnika ROX jest konieczne dla wszystkich cyklerów PCR w czasie rzeczywistym z Applied Biosystems i opcjonalnie dla cyklerów z Agilent. Barwnik ROX kompensuje zmiany sygnału fluorescencyjnego między studzienkami wynikające z niewielkich różnic w objętości reakcji. ROX nie bierze udziału w reakcji PCR, ma inne spektrum emisji niż SYBR Green I i nie zakłóca reakcji PCR w czasie rzeczywistym na żadnym termocyklerze.
  • SG/ROX onTaq qPCR Master Mix (2x) jest przeznaczony do stosowania z większością cyklerów firmy Applied Biosystems, Bio-Rad, Cepheid, Roche, Eppendorf, Agilent, Qiagen itp.