10 mM Ultrapure dNTPs mix

nr kat. E0503

Gotowa do użycia mieszanina ultraczystych trójfosforanów deoksynukleotydów. Stężenie każdego deoksynukleotydu w roztworze wynosi 10 mM. Mieszanina gotowa do użycia w reakcji PCR, TdT, sekwencjonowania, uzupełniania końców, nick translation oraz syntezy cDNA.