100 mM dUTP

nr kat. E0515

Ultraczyste 100 mM dUTP dostarczane jako roztwory wodne (pH 8.5), odpowiednie do wszystkich zastosowań w biologii molekularnej, w tym PCR/qPCR, odwrotnej transkrypcji, znakowania DNA i sekwencjonowania DNA.