100 mM Ribo-Nucleotides Set

nr kat. E0601

Zestaw ultraczystych NTPs zawiera cztery oddzielne ATP, CTP, GTP i UTP dostarczane w postaci wodnych roztworów (pH 8.0). Odpowiednie do transkrypcji in vitro.

 • ATP Adenozyno-5’-trifosforan, sól sodowa. Wzór cząsteczkowy: C10H13N5O13P3 (Anion).
  Masa cząsteczkowa: 504.16 (Anion) Є przy max absorbancji (259 nm, pH 7): 15.1 mmol-1 cm-1
 • CTP Cytydyno-5′-trifosforan, sól sodowa. Wzór cząsteczkowy: C9H13N3O14P3 (Anion).
  Masa cząsteczkowa: 480.13 (Anion) Є przy max absorbancji (271 nm, pH 7): 8.9 mmol-1 cm-1
 • GTP Guanozyno-5′-trifosforan, sól sodowa. Wzór cząsteczkowy: C10H13N5O14P3 (Anion).
  Masa cząsteczkowa: 520.15 (Anion) Є przy max absorbancji (252 nm, pH 7): 14.2 mmol-1 cm-1
 • UTP Urydyno-5′-trifosforan, sól sodowa. Wzór cząsteczkowy: C9H12N2O15P3 (Anion).
  Masa cząsteczkowa: 481.11 (Anion) Є przy max absorbancji (262 nm, pH 7): 9.8 mmol-1 cm-1