NG dART RT-PCR kit

nr kat. E0802

NG dART RT kit to zestaw do syntezy pierwszej nici cDNA i PCR w dwuetapowej reakcji RT-PCR. Zestaw jest oparty na zmodyfikowanej odwrotnej transkryptazie o ulepszonej termostabilności (do 65°C) i podwyższonej procesywności. Ma łatwy w użyciu format, który pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć możliwość błędów pipetowania. Zestaw NG dART RT umożliwia wysoko specyficzną i czułą amplifikację DNA na matrycy dowolnego RNA. NG dART RT Mix zawiera odwrotną transkryptazę dART i inhibitor RNazy inhibujący RNazy A, B i C. 5X NG cDNA buffer zawiera zoptymalizowany bufora i dNTP. Syntezę cDNA przeprowadza się w pierwszym etapie, stosując albo całkowity RNA albo poli(A) +/-RNA oligo(dT), losowymi heksamerami lub specyficznymi dla danego genu starterami. W drugim etapie przeprowadza się reakcję PCR, w której cDNA jest matrycą, a specyficzne startery są stosowane do amplifikacji dwuniciowego DNA określonego genu przy użyciu wysokiej jakości polimerazy OptiTaq.