OneStep RT-PCR kit

nr kat. E0803

Zestaw OneStep RT-PCR to bardzo wygodny jednoetapowy system do przygotowywania reakcji RT-PCR w jednej probówce. Master Enzyme Mix zawiera wysoce procesywną odwrotną transkryptazę dART, polimerazę DNA typu “hot start” i unikalny inhibitor RNazy działający w podwyższonej temperaturze. Master Buffer zawiera zoptymalizowany bufor, dNTP, stabilizatory i substancje wspomagające reakcję. Zestaw jest przeznaczony do specyficznej i bardzo czułej amplifikacji DNA z dowolnego RNA zarówno do celów analitycznych, jak i do klonowania.