smART First Strand cDNA Synthesis kit

nr kat. e0804

smART First Strand cDNA Synthesis kit jest kompletnym systemem do przeprowadzenia syntezy cDNA. Zestaw zawiera wysoce wydajną i procesywną odwrotną transkryptazę smART, ze zredukowaną aktywnością RNase H i podwyższoną termostabilnością. Odwrotna transkryptaza smART działa jako polimeraza, która na matrycy jednoniciowego RNA, ssDNA lub hybrydy RNA/DNA syntetyzuje komplementarne DNA. Zestaw jest używany do przygotowywania biblotek cDNA, syntezy ”first strand cDNA” w reakcjach RT-PCR i RT-qPCR.