smART Combo First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR

nr kat. E0808

smART Combo First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR pozwala na szybką, specyficzną i wydajną syntezę cDNA do użycia w reakcjach real-time PCR (qPCR).
Synteza cDNA przeprowadzana jest w pierwszym etapie, matrycą w tej reakcji jest całkowite RNA lub poly(A)+-RNA (1pg-5 μg). Drugi etap reakcji, qPCR, przeprowadza się w osobnej probówce, używając jako matrycę DNA uzyskane w pierwszym etapie.

Combo Enzyme Mix zawiera unikatową odwrotną transkryptazę smART dedykowaną do amplifikacji z dużą wydajnością i specyficynością DNA z każdego RNA w szerokim zakresie temperatur (50-65°C) oraz inhibitor RNaz wydajnie blokujący RNazy A, B, C.

5 x Reaction Mix zawiera zoptymalizowane składniki niezbędne do syntezy cDNA, dNTPs, randomizowane heksamery oraz Anchored Oligo dT.