Probe OneStep RT-qPCR kit

nr kat. E0812

Probe OneStep RT-qPCR to jednoetapowy zestaw do analizy ekspresji genów za pomocą RT-qPCR w czasie rzeczywistym, który zapewnia dokładną ocenę ilości cząsteczek RNA w próbce przy użyciu znakowanych sond. Zestaw składa się z unikalnej odwrotnej transkryptazy i wysoce procesywnej polimerazy onTaq typu „Hot Start”.

  • 2 x bufor RT-qPCR , jest uniwersalnym buforem reakcyjnym przeznaczonym do jednoetapowej reakcji RT-PCR z wykorzystaniem znakowanych sond. Może być stosowany w większości dostępnych termocyklerów PCR przystosowanych do reakcji PCR w czasie rzeczywistym.
  • Probe Enzyme Mix zawiera unikalną, wysoce wrażliwą odwrotną transkryptazę, polimerazę DNA onTaq typu „hot Start” i inhibitor RNazy.
  • Odwrotna transkryptaza działa w szerokim zakresie temperatur od 35–55°C bez utraty swoistości i czułości.
  • Zarówno synteza cDNA, jak i PCR są przeprowadzane w pojedynczej probówce przy użyciu starterów specyficznych dla danego genu, całkowitego RNA lub mRNA.
  • Polimeraza DNA onTaq jest zmodyfikowanym enzymem typu „Hot Start”, który jest nieaktywny w umiarkowanych temperaturach i umożliwia przygotowanie reakcji PCR w temperaturze pokojowej.
  • Aktywność polimerazy jest przywracana podczas wstępnej 10-minutowej denaturacji w 95°C.
  • 2 x RT-qPCR Probe Buffer zawiera dUTP, który częściowo zastępuje dTTP. Umożliwia opcjonalne zastosowanie uracyl-N-glikozylazy (UNG), aby zapobiec zanieczyszczeniom między reakcjami. UNG usuwa uracyl z wszelkich zanieczyszczonych amplikonów zawierających dU i jest inaktywowana w 50°C.
  • Istnieją dwa warianty zestawu: bez referencyjnego barwnika ROX i z barwnikiem ROX dostępnym osobno. Pasywny barwnik referencyjny ROX zawarty w mieszance wzorcowej umożliwia normalizację fluorescencji w niektórych cyklerach. Barwnik ROX kompensuje zmiany sygnału fluorescencyjnego między studzienkami wynikające z niewielkich różnic w objętości reakcji. ROX nie bierze udziału w reakcji i nie zakłóca reakcji PCR w czasie rzeczywistym na żadnym termocyklerze. Zastosowanie barwnika ROX jest konieczne dla wszystkich termocyklerów RT-PCR z Applied Biosystems i opcjonalnie dla termocyklerów Stratagene.