Positive Control Set for RT-PCR

nr kat. E0820

Zestaw starterów i syntetycznej matrycy RNA do pozytywnej weryfikacji pierwszego etapu syntezy cDNA dla serii produktów smART (E1376, E0804, E0805).

Kontrolę stanowi ludzkie GAPDH (1.2 kb), które jest produktem transkrypcji in vitro posiadającym na końcu 3’ ogon poli(A). Startery kontrolne PCR specyficzne dla GAPDH są przeznaczone do amplifikacji produktu RT-PCR o wielkości 496 pz.