SG OneStep PRO RT-qPCR Kit

nr kat. E0825

SG OneStep PRO RT-qPCR to jednoetapowy zestaw do RT-qPCR w czasie rzeczywistym, który zapewnia dokładną ocenę ilości cząsteczek RNA w próbce. Zestaw składa się z unikalnej, termostabilnej odwrotnej transkryptazy o właściwościach korektorskich i polimerazy DNA.

  • 2x PRO RT-qPCR SG Buffer, jest uniwersalnym buforem reakcyjnym z dNTP (dTTP jest częściowo zastąpiony dUTP), który można stosować w większości dostępnych termocyklerów PCR. Pozwala na opcjonalnie użycie termolabilnej uracyl-N-glikozylazy (UNG).
  • SG PRO Enzyme Mix zawiera unikalną wysoce czułą i termostabilną odwrotną transkryptazę, polimerazę DNA, inhibitor RNazy i barwnik SYBR Green I.
  • Odwrotna transkryptaza działa w szerokim zakresie temperatur od 52-72°C bez utraty swoistości i czułości.
  • Zarówno synteza cDNA, jak i PCR są przeprowadzane w pojedynczej probówce przy użyciu starterów specyficznych dla danego genu, całkowitego RNA lub mRNA.
  • Zdolność korektorska jest zachowywana zarówno podczas odwrotnej transkrypcji jak i reakcji PCR.
  • SYBR Green I to barwnik fluorescencyjny, który po związaniu z dwuniciowym DNA emituje sygnał fluorescencyjny. Maksymalne wzbudzenie i emisję sygnału SYBR Green I wynoszą odpowiednio 494 nm i 521 nm. Wartości te są kompatybilne z dowolnym termocyklerem przeznaczonym do reakcji PCR w czasie rzeczywistym.
  • Zestaw zawiera termolabilną uracyl-N-glikozylazę (UNG) zoptymalizowaną do reakcji RT-qPCR.
  • W przypadku zastosowania termocyklerów firmy Applied Biosystems konieczna jest zastosowanie pasywnego barwnika referencyjnego ROX. Zestaw SG OneStep RT-qPCR jest dostarczany w dwóch wariantach: bez barwnika ROX oraz z barwnikiem ROX dostępnym oddzielnie. Poniższa tabela pokazuje zalecaną ilość barwnika ROX (25 µM) wymaganą dla konkretnego termocyklera.