Direct Blood PCR Kit

nr kat. E0950

Direct Blood PCR Kit pozwala na użycie pełnej krwi przechowywanej w temperaturze + 4°C lub -20°C, a także wysuszonych plamek krwi na kartach, takich jak dostępne na rynku karty Whatman FTA®. Krew może zostać zakonserwowana przy użyciu najczęściej stosowanych antykoagulantów takich jak: EDTA, cytrynian, heparyna. Możliwe jest użycie pełnej krwi w szerokim zakresie stężeń: od 1% do 20%. Zalecane początkowe stężenie wynosi 5% (stężenie MgCl2 zawarte w buforze do PCR krwi jest zoptymalizowane dla 5% krwi). Direct Blood PCR Kit wykorzystuje genetycznie modyfikowaną termostabilną polimerazę DNA o wysokiej tolerancji na inhibitory obecne w krwi. Zwiększona procesywność polimerazy pozwala na stosowanie krótszych czasów wydłużania. Ze względu na genetyczną modyfikację polimerazy, optymalne warunki reakcji (zwłaszcza temperatury renaturacji) różnią się od standardowych protokołów PCR. Direct Blood PCR Kit pozwala uzyskać szeroki zakres wielkości produktu nawet do ponad 4 kb.