Alkaline Phosphatase (Calf Intestinal)

nr kat. E1025

Fosfataza Alkaliczna to fosfataza izolowana z jelita cielęcego, zdolna do katalizowania reakcji hydrolizy monoestrów fosforanowych. Ma wyższy wskaźnik rotacji i łagodniejsze warunki inaktywacji niż enzym bakteryjny. Może być stosowana do usuwania reszt 5′-fosforanowych z DNA lub RNA przed znakowaniem na końcu 5 ‘. Stosowana także do usuwania reszt fosforanowych z końca 5′ wektorów poddawanych linearyzacji, w celu uniknięcia ewentualnej samo-ligacji wektora podczas dalszych procedur procesu klonowania. Może być z powodzeniem stosowana także do przeprowadzania defosforylacji białek.