GibON Assembly

nr kat. e1050

Zestaw do klonowania produktów PCR bez użycia enzymów restrykcyjnych (metoda Gibsona).

GibON Assembly to metoda składania wielu fragmentów DNA w jednej pojedynczej reakcji izotermicznej. Ta prosta reakcja izotermiczna, niezależna od sekwencji, pozwala na tworzenie dużych rekombinowanych konstruktów DNA z wieloma wstawkami.

GibON Assembly wykorzystuje specjalnie skomponowaną mieszaninę enzymów zoptymalizowanych do szybkiego i sprawnego łączenia DNA przy jednoczesnej eliminacji enzymów restrykcyjnych, omyłkowych insercji dodatkowych kodonów lub innych błędów w DNA. Zastosowanie GibON Assembly znacząco zwiększa liczbę prawidłowych klonów.