SpeedyLink DNA Ligation Kit

nr kat. E1055

SpeedyLink DNA Ligation Kit umożliwia ligację „lepkich” lub „tępych końców” w zaledwie 5 minut w temperaturze pokojowej (25°C). Szybka ligacja oparta jest na połączeniu ligazy DNA T4 i specjalnie zoptymalizowanego buforu. Zwiększa to wydajność ligacji w porównaniu do reakcji uzyskanej za pomocą ligazy DNA T4 w czasie standardowej trwającej 1 godzinę reakcji. Po 5 minutach inkubacji DNA jest gotowe do transformacji do kompetentnych komórek.

Zastosowania:

  • Klonowanie do wektorów
  • Tworzenie bibliotek
  • Klonowanie TA
  • Ligacja z wykorzystaniem „linkerów”
  • Recyrkularyzacja liniowego DNA

2 x Ligation Buffer:
60 mM Tris-HCl (pH 7,5 w 25°C), 20 mM MgCl2, 20 mM ditiotreitol, 14% PEG 6000, 2 mM ATP.
Należy unikać wielokrotnych cykli zamrażania i rozmrażania buforu reakcyjnego. Rozmrażanie należy przeprowadzać w temperaturach nieprzekraczających 10°C. Zalecaną procedurą jest rozporcjowanie dostarczonego buforu reakcyjnego na mniejsze porcje. DTT w buforze reakcyjnym może wytrącić się po zamrożeniu, jeśli to nastąpi, należy zmieszać bufor do momentu rozpuszczenia się osadu.

Enzyme Storage Buffer:
10 mM Tris-HCl (pH 7,5 w 22°C), 1 mM DTT, 50 mM KCl i 50% (v/v) glicerol.