DNA Polymerase Alpha (Human)

nr kat. E1075

Human DNA Polymerase Alpha jest enzymem replikacyjnym stosowanym do badania toksyczności leków na kluczowych ludzkich systemach replikacyjnych. Jest to enzym replikacyjny zaangażowany w inicjację replikacji DNA u eukariota. W kompleksie z primazą Pol α syntetyzuje chimeryczne primery RNA-DNA niezbędne do replikacji obu nici chromosomalnego DNA. Pol α ma ograniczoną procesywność i brak aktywności egzonukleazy 3 ‘do korekty błędów.