DNA Polymerase Gamma (Human)

nr kat. E1076

Enzym mitochondrialny stosowany do testowania wpływu toksyczności leków na krytyczne funkcje oksydacyjne człowieka i do testowania replikacji mitochondrialnego DNA. Ludzka polγ jest izolowanym z mitochondriów kompleksem zawierający dwie podjednostki, podjednostkę katalityczną pol γA 139 kDa i podjednostkę pomocniczą pol γB o masie cząsteczkowej 53 kDa. Podjednostka katalityczna jest polimerazą DNA należącą do rodziny polimeraz typu A z oddzielną domeną polimerazy i egzonukleazy 3′-5′.