Klenow Fragment (E.coli)

nr kat. E1091

Fragment Klenowa. Duży fragment polimerazy DNA I, izolowanej z E. coli, zachowujący aktywność naprawczą egzonukleazy 3’→5′, a także aktywność polimeryzacyjną Polimerazy I. Nie posiada aktywności egzonukleazy 5’→3′. Stosowany do przeprowadzania sekwencjonowania metodą dideoksy Sangera. Może być z powodzeniem używany do syntezy drugiego łańchucha cDNA. Stosowany do znakowania końców 3′ oraz uzupełniania braków nici przy “lepkich”, wystających końcach 5′.