Klenow Fragment (exo-)

nr kat. E1092

Duży fragment polimerazy DNA I z E. coli, pozbawiony obu aktywności egzonukleolitycznych. Stosowany do przeprowadzania sekwencjonowania metodą dideoksy Sangera. Może być z powodzeniem używany do syntezy drugiego łańcucha cDNA. Stosowany do znakowania końców 3′ oraz uzupełniania braków nici przy “lepkich”, wystających końcach 5′.