OMNI Nuclease

nr kat. E1120

OMNI Nuclease katalizuje usuwanie wszystkich form DNA i RNA (liniowych, kolistych, dwu- i jednoniciowych). Nukleaza degraduje kwasy nukleinowe do oligonukleotydów długości 2-6 zasad.
Zastosowanie: zmniejszenie lepkości ekstraktów białkowych (z bakterii, drożdży, tkanek roślinnych i ssaczych), przygotowanie próbki do elektroforezy białkowej 2D, usuwanie zanieczyszczeń kwasami nukleinowymi z preparatów białkowych.