T7 Endonuclease I

nr kat. E1125

T7 Endonukleaza I jest ultraczystym rekombinowanym enzymem, produktem 3 genu faga T7, oczyszczonego z E. coli. Jest to selektywny enzym pod względem struktury, który rozpoznaje i rozszczepia niedopasowane/niekomplementarne DNA, heterodupleksy DNA, struktury DNA typu krzyżowego, struktury lub połączenia Hollidaya.

Enzym wykazuje większe powinowactwo do dwuniciowego DNA.

Zastosowanie:

  • detekcja niedopasowanego DNA,
  • rozluźnienie czterokierunkowych połączeń lub rozgałęzionego DNA,
  • wykrywanie lub rozszczepianie heterodupleksu,
  • losowe cięcie liniowego DNA w klonowaniu „shotgun”.