Exonuclease I

nr kat. E1150

Egzonukleaza I katalizuje usuwanie nukleotydów z jednoniciowego DNA w kierunku 3 ‘→ 5’. Nie degraduje dsDNA ani RNA. Jest aktywna w szerokim zakresie warunków buforowych. Egzonukleaza I jest idealna do: usuwania jednoniciowych starterów z reakcji PCR przed sekwencjonowaniem DNA lub analizą SNP, usuwania jednoniciowych starterów w reakcji “nested” PCR, usuwania ssDNA z dsDNA.