Gp 32 Protein

nr kat. E1170

Białko rekombinowane o wysokiej czystości. Białko faga T4 wiąże jednoniciowe DNA,  destabilizuje helisę DNA i  redukuje tworzenie drugorzędowych struktur DNA. Chroni jednoniciowe DNA przed degradacją nukleolityczną. Minimalizuje wpływ zanieczyszczeń matrycy na przebieg reakcji PCR. Zwiększa wydajność amplifikacji DNA prowadzonej przez Taq polimerazę.  Podobnie jak przy metodzie ang. Hot Start umożliwia przygotowanie kompletnej (wraz z enzymem) mieszaniny reakcjnej PCR w temperaturze pokojowej. Stabilizuje jednoniciowe rejony DNA podczas przeprowadzania mutagenezy miejscowo-specyficznej. Pomaga w uzyskaniu całkowitego trawienia DNA przez endonukleazy restrykcyjne. Zwiększa wydajność reakcji syntezy DNA prowadzonej przez T4 polimerazę DNA. Wzmacnia wierność reakcji amplifikacji DNA modyfikowanej T4 polimerazy DNA.